Centrum Aktywnego Rozwoju

Wsp馧pracuj鉍y z nami specjalici zajmuj si diagnoz i wspomaganiem potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i  m這dszym  wieku szkolnym. Na nasze wsp鏊ne dowiadczenie sk豉da si zesp馧 z這穎ny z: nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagog闚 specjalnych, psycholog闚, reedukatora, logopedy i terapeuty Integracji Sensorycznej. Korzystamy z aktywizuj鉍ych metod pracy grupowej oraz indywidualnej.

 

                            Centrum Aktywnego Rozwoju

 PSYCHOLOG   LOGOPEDA        Sala              ul. Brzoswkiniowa 31 

     wejd              wejd       Integracji       04-782 Warszawa 

                                           Sensorycznej         tel:22 615 28 03

                                                                         kom: 0 601 622 665

                                                                         

 

Czym si zajmujemy?

Szeroko rozumianym wspomaganiem potrzeb dzieci, m這dzie篡 i doros造ch, rodzic闚  w zakresie poradnictwa i terapii.   

 

Oferujemy konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne oraz z zakresu diagnozy proces闚 Integracji Sensorycznej.

 

Proponujemy Pa雟twu spotkanie ze specjalistami, kt鏎zy zajmuj si  problemami rozwojowymi dzieci w wieku przedszkolnym, w tym: 

 • Wspomaganiem rozwoju dzieci ze szczeg鏊nymi potrzebami edukacyjnymi -  nasi specjalici s przygotowani do pracy z dzie熤i z Autyzmem, Zespo貫m Aspergera, dzie熤i z pogranicza normy rozwojowej - z lekkim upoledzeniem umys這wym, z deficytami uwagi i koncentracji, zaburzeniami mowy oraz zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksj, dysgrafi.  Zesp馧 opracowuje indywidualny program wspomagania dla dziecka, na podstawie kt鏎ego prowadzi prac rewalidacyjno-kompensacyjn.

 • Problemami dzieci z trudn adaptacj w rodowisku r闚ieniczym - dla tych dzieci opracowujemy indywidualny program adaptacyjny

 • Diagnoz i terapi logopedyczn

 • Diagnoz i terapi pedagogiczn

 • Diagnoz i terapi psychologiczn

 • Diagnoz i terapi Integracji Sensorycznej

 • Badaniem gotowoci szkolnej

WARSZTATY  DLA  RODZIC紟

Proponujemy Pa雟twu spotkanie ze specjalistami, kt鏎zy zajmuj si  problemami wychowawczo-pedagogicznymi, a tak瞠 zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach dla Rodzic闚 :

 • Domowe zabawy wspomagaj鉍e rozw鎩 mowy dziecka w wieku przedszkolnym  - zabawy og鏊norozwojowe z elementami logopedii

 • Warsztat  Pedagogiki Marii Montessori dla Rodzic闚 19.IX.2009 - zapisy pod nr. tel. 0 601 622 665

 • Warsztat umiej皻noci wychowawczych, s to spotkania warsztatowe dla rodzic闚, podczas kt鏎ych podejmowane s tematy dotycz鉍e emocji, wychowania i trudnych sytuacji wychowawczych. Nowa edycja  rusza 5.X.2009 - zapisy do grupy pod nr. tel. 0 601 622 665

 • Ruch Rozwijaj鉍y Weroniki Sherborne, s                               

Spotkanie ze specjalist:

 Obowi頊uje telefoniczne um闚ienie

terminu

***

Rodzicu,

przeczytaj:

Rola

psychologa

w przedszkolu

 

"Dialog mi璠zy

otoczeniem

a p這dem"