CENTRUM AKTYWNEGO ROZWOJU - LOGOPEDA

Terapia logopedyczna, to nie tylko praca z aparatem mowy, ale w równej mierze doskonalenie słuchu fonemowego, wywoływanie głosek, czy rozwijanie mowy czynnej i biernej u dziecka, oraz wspieranie rozwoju poznawczego.

Logopeda zajmuje się:

* Profilaktyką Zaburzeń Mowy, prowadząc Warsztat Językowo-Logopedyczny z przedszkolakami w każdy piątek.

* * *

** Diagnozą, układa Indywidualny Program terapii logopedycznej, na podstawie którego pracuje z dzieckiem, bądź zleca pracę do domu.

W swojej pracy zajmuje się:

- usprawnianiem prawidłowej artykulacji,

- usprawnianiem aparatu oddechowego,

- ćwiczeniem artykulacji i wywoływaniem głosek,

- usprawnianiem słuchu fonemowego,

 

Dzięki temu, że jest również psychologiem dziecięcym, ma możliwość globalnego spojrzenia na każdy problem i kompleksowej pomocy zarówno w sferze mowy jak i rozwoju dziecka.

 

Wszystkie konsultacje, tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie*

 

Konsultacja logopedyczna :

Czas trwania: do 35 minut

Koszt: 45 pln

 

Diagnoza logopedyczna :

Terapia logopedyczna :

Czas spotkania: do 30 minut

Spotkanie : 45 pln

             25 pln dla przedszkolaków

 

Telefon: 0 22 615 28 03

/ 0 22 812 68 97

lub kom: 0 601 622 665       

Powrót..

Dyżur

Psychologa-

Logopedy

po

 umówieniu

terminu

telefonicznie

 

Rodzicu,

przeczytaj:

O rozwoju

mowy wieku dziecięcego