Edukacja j瞛ykowa.

Metalowe Ramki

 

Szorstki Alfabet

 

Edukacja j瞛ykowa, to ca造 proces prowadz鉍y do przyswojenia przez dziecko umiej皻noci wyra瘸nia wiata, za pomoc mowy pisanej, czytanej i m闚ionej.

            Blok edukacji j瞛ykowej jak ca豉 metoda, skonstruowana przy pomocy pewnych zasad, kt鏎e dotycz ca貫j pedagogiki montessori. A wi璚 zasada stopniowania trudnoci, dzi瘯i kt鏎ej, dziecko od element闚 najprostszych przechodzi do coraz bardziej skomplikowanych sekwencji dzia豉, kt鏎e prowadz do  czytania i pisania. Id鉍 dalej zasada od konkretu do  abstrakcji pozwala pojmowa rzeczy od najbli窺zych dziecku konkret闚 typu  s這wo m闚ione, jego znaczenie podparte obrazem i dwi瘯iem, w ko鎍u dochodz鉍 do  abstrakcji dziecko poznaje symbole i znaczenie liter, g這sek, sylab i wyraz闚.

            Edukacja j瞛ykowa dzieli si na dwa bloki. Pierwszy przygotowuj鉍y dziecko do pisania, drugi zwi頊any z przygotowaniem do czytania.

            To  ca這ciowe spojrzenie na cz這wieka przek豉da si tak瞠 na jego proces uczenia si. Tutaj 獞iczenie pisania poprzedzone jest szerokim przygotowaniem za pomoc nabywania kolejnych umiej皻noci. Polisensoryczne dochodzenie do kolejnych, coraz trudniejszych i  skomplikowanych sekwencji ruch闚, kt鏎e doprowadz do  umiej皻noci pisania.

  

  Przygotowanie do pisania:

  • S to wszelkiego  rodzaju

  獞iczenia doskonal鉍e napi璚ie

  r瘯i(drobnych mini d這ni)

  • Wyrobienie prawid這wego

chwytu pensetkowego, czyli

prawid這wego trzymania o堯wka

  • Rozpoznawanie form geometrycznych

  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa

(integracja r瘯i i oka)

 

S逝蕨 do  tego konkretne pomoce rozwojowe, wprowadzane w okrelonej kolejnoci, aby rozwija kolejne umiej皻noci.

1)       tabliczki cierne-pozwalaj rozr騜nia r騜ne powierzchnie i faktury od g豉dkich po chropowate o r騜nej strukturze.

2)        Drewniane cylindry-pomoc z zakresu kszta販enia zmys堯w, kt鏎y rozwija chwyt pensetkowy, uczy prawid這wego chwytu o堯wka.

3)       Tablica z podstawowymi figurami geometrycznymi-(czyli to, co  poprzedza komod geometryczn).Dziecko dowiadcza kszta速闚, 獞iczy koordynacje wzrokowo-ruchow, 獞iczenia polisensoryczne.

4)       Komoda geometryczna-a wi璚 zasada stopniowania trudnoci. Dziecko poznaje kolejne kszta速y, uczy si rozpoznawa coraz mniejsze r騜nice w kszta速ach, dowiadcza nowe kszta速y i  formy.

5)  Komoda biologiczna-jest to  w dalszym ci鉚u praca z formami, rozwini皻a w precyzji i r騜norodnoci form. Kszta速uje integracj sensoryczn, doskonali rozr騜nianie kszta速闚.

6)  Tr鎩k靖y konstrukcyjne.

7) Metalowe wk豉dki  z figurami - s逝篡 do  rozwijania koordynacji  wzrokowo-ruchowej, kszta速uje takie cechy jak: precyzja, cierpliwo, dok豉dno  

8)       Litery cierne - polisensoryczne przyswajanie kszta速闚 liter. wodzenie palcem, kalkowanie.

 

powr鏒...

Edukacja

 j瞛ykowa to nic innego jak wielostronne komunikowanie

 si ze wiatem.

Nazywanie go, okrelanie, opisywanie.

Dziecko uczy si wypowiada

swoje myli.

Za pomoc

symboli, czyli

 pisma, dziecko odczytuje wiat, nazywa i opisuje.

 przedszkole warszawa