Szorstkie cyfry

 

  1. Opis materiału :

Materiał składa się z dziesięciu zielonych tabliczek drewnianych , przystosowane dla osób praworęcznych niestety, z szorstkimi cyframi  od 1 – 10, do wodzenia palcem

 

  1. Cel bezpośredni :

- Zapoznanie i  utrwalanie zapisu graficznego liczb

- Kojarzenie symboli z konkretną liczbą  , nazwami liczebników

- zapoznanie z kształtem i  zapisem liczby

 

  1. Cel pośredni :

-Doskonalenie  koordynacji wzrokowo-ruchowej

-Przyzwyczajanie do systematyczności , porządku , dokładności .

-Pokazanie i przyzwyczajanie dziecka do  tego , że wszystko  w świecie jest uporządkowane , istnieje w harmonii , a pomoce tego uczą .

- nauka logicznego myślenia

 

  1. Wiek :

Dzieci od 2,5  , 3 roku życia . Materiał do  użycia w grupie przedszkolnej i  szkolnej .

 

Lekcja  podstawowa :

 

  • Przygotowanie miejsca pracy .

N przygotowuje miejsce pracy , przygotowuje materiał , zaprasza D .

 

  • Prezentacja pracy z materiałem.

1.Nazewnictwo .

N prezentuje kolejne tabliczki z liczbami . Chwyta  tabliczkę w lewą dłoń , dwoma palcami prawej dłoni wodzi  po  szorstkich jej konturach . Jest to  wprowadzenie do pisania , przygotowanie do  chwytu pensetkowego . Tabliczki układamy od lewej do  prawe, przygotowania do pisania . Elementem  łączącym z poprzednim materiałem czyli belkami liczbowymi  są liczby , dobrze jeżeli  odpowiadają czcionka i  rozmiarem liczbom z tabliczek z materiału belek liczbowych .

 

W trakcie prezentacji n może zaprosić D do aktywnego udziału. Przekazywać tabliczki z liczbą D , po tym prosić o  nazwę

 

Można wprowadzić ćwiczenie do grupy. Wtedy n rozdaje tabliczki z liczbami dzieciom i prosi, aby ustawiły się według kolejności liczb i odliczyły. N zaprasza do siebie kolejne dzieci, prosząc o przyniesienie liczb.

 

Gdy już D zapozna się z liczbą , ważne jest aby D często powtarzało poznaną wiedze , dlatego proponuje się częste jej pisanie kredą na tablicy, farbą, węglem na papierze , kredkami kolorowanie konturów czy wodzenie palcem .

Można wprowadzić element zagadki. Pisanie palcem po plecach lub dłoni, albo wodzenie po liczbie z zamkniętymi oczami .

 

Aby utrwalać sekwencje liczb w pamięci  D można układać liczby kolejno  albo  potem od największej do  najmniejszej . Pytając d , jaką liczbę weźmie następną .

 

Warto układać przemiennie w różnych kierunkach . W poziomie , w pionie aby nie przyzwyczajać do stałości .

 

 powrót...

Poprzez manipulowanie, obserwowanie i porównywanie dziecko dochodzi

 do ogólnych

pojęć

 (…) w pracy

 z pomocami

 dziecko odnajduje związki,

zależności i

relacje

 zawarte we wszechświecie…

 

Maria

 Montessori

 

 przedszkole warszawa