DZIECI犴A MATEMATYKA - PRORAM DLA PRZEDSZKOLI, KLAS ZEROWYCH I PLAC紟EK INTEGRACYJNYCH

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umys這wym. Je瞠li b璠zie si to czyni umiej皻nie, to mo積a b璠zie skutecznie rozwin寞 ich uzdolnienia matematyczne.

            Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuj si znacznymi r騜nicami indywidualnymi w zakresie tempa rozwoju umys這wego. Dotyczy to zar闚no konkretnych przedszkolak闚 i ca造ch grup r闚ieniczych, gdy mog dominowa w nich dzieci o przypieszonym lub nieco opnionym rozwoju. Efektywno wspomagania rozwoju, a tak瞠 wyniki edukacji matematycznej zale蕨 od korzystnego dopasowania treci kszta販enia do mo磧iwoci rozwojowych dzieci. R騜nice indywidualne w tempie rozwoju umys這wego przedszkolak闚 sprawiaj, 瞠 nauczyciel nie mo瞠 cile respektowa zalece tradycyjnego programu, je瞠li chce wspomaga dzieci w ich rozwoju.

            W programie tym nie ma tradycyjnego podzia逝 treci kszta販enia typu: to dla trzylatk闚, to dla czterolatk闚, to dla pi璚iolatk闚, itd. Wyodr瑿nionych jest 14 blok闚 programowych, w kt鏎ych znajduj si treci dobrane tak, aby rozwin寞 najwa積iejsze czynnoci intelektualne i ukszta速owa te umiej皻noci, kt鏎e s wa積e dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W ka盥ym bloku treci u這穎ne s zgodnie z rozwojem dzieci璚ych umiej皻noci.

            Sze blok闚 tematycznych obejmuje zakres wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej, kt鏎e nale篡 realizowa we wszystkich grupach wiekowych. S to:

- Orientacja przestrzenna. Kszta速owanie wiadomoci schematu w豉snego cia豉. Obdarzanie uwag i porozumiewanie si na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Rysunek cz這wieka- wspomaganie dzieci do przechodzenia od bazgrol do g這wonog闚. Uwiadamianie dzieciom relacji Ja i moje otoczenie

- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu. Skupianie uwagi na szeregach powtarzaj鉍ych si przedmiot闚. Dostrzeganie tego co si powtarza i kontynuowanie rytmu poprzez dok豉danie przedmiot闚. Wys逝chiwanie rytm闚 i kontynuowanie ich poprzez: klaskanie, tupanie, stukanie, itp. Dostrzeganie rytmu w kr鏒kich wyliczankach, wierszykach i opowiadaniach z powtarzaj鉍ym si motywem.

- Przyczyna i skutek, przewidywanie nast瘼stw. ㄨczenie czynnoci i ich skutk闚. Ustalanie, kt鏎e zmiany s odwracalne, a kt鏎e takimi nie s. Co nale篡 zrobi, aby by這 lepiej. Sk豉danie poci皻ych obrazk闚 w jedn ca這.

- Kszta速owanie umiej皻noci liczenia przedmiot闚. Kszta速owanie umiej皻noci liczenia przedmiot闚 stosownie do mo磧iwoci intelektualnych dzieci. Liczenie palc闚.

- Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie po kilka. Ustalenie, 瞠 po zmianie typu doda- jest wi璚ej, a po zmianie typu odj寞 jest mniej. Wdra瘸nie dzieci do precyzji w ustalaniu wyniku dodawania i odejmowania (ma貫 liczebnoci). Rozdawanie przedmiot闚 tak, aby ka盥y mia tyle samo.

- Klasyfikacja. Por闚nywanie przedmiot闚: takie same- inne, podobne- tylko tym si r騜ni. Gromadzenie przedmiot闚 ze wzgl璠u na przeznaczenie. Sk豉nianie dzieci do r騜nicowania i grupowania przedmiot闚 ze wzgl璠u na przynale積o. Tworzenie sensownych wypowiedzi poprzez doko鎍zenie zda.

            Kontynuacj tych i dwa nast瘼ne bloki przeznaczamy dla dzieci czteroletnich, pi璚ioletnich i szecioletnich (dla maluch闚 treci z dodatkowych blok闚 s zbyt z這穎ne).

            Rozw鎩 mo磧iwoci intelektualnych dzieci oraz sukcesy w nauce matematyki b璠 zale瘸造 od tego, czy nauczyciel zrealizuje wszystkie bloki tego programu po kolei, respektuj鉍 podany w nich porz鉅ek rozwojowy.

powr鏒...                                               autor: mgr Magdalena Warot

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

"Jeli szukamy

 istoty czystej dalekiej od wymylonych wczeniej

pogl鉅闚 filozoficznych

 i nie zapl靖anej w polityczne

 ideologie, mo瞠my ten nieskazitelny

byt odnale

      w  dziecku. --         

                            Maria

Montessori

przedszkole warszawa

wawer ma造 odkrywca