Program dydaktyczno-wychowawczy

realizowany w Przedszkolu "Ma造 Odkrywca"

 

                Za這瞠nia og鏊ne:

 

       Przedszkole Ma造 Odkrywca wychowuje dzieci dbaj鉍 o wszechstronny i

       harmonijny rozw鎩 ka盥ego dziecka, w atmosferze poszanowania osoby,

       tolerancji i pe軟ej akceptacji, w myl zasad pedagogiki montessoria雟kiej.

 • Szanujemy prawo dziecka do wyboru czasu, miejsca i tempa pracy

 • Dajemy mo磧iwo rozwijania zdolnoci i  zainteresowa ka盥ego           dziecka, zgodnie z jego wewn皻rznym planem rozwoju

 • Stwarzamy warunki do wygodnej i bezpiecznej zabawy, pracy i wypoczynku     w estetycznie przygotowanym otoczeniu, pe軟ym r騜norodnych bodc闚          do zabawy.

 • Zapewniamy zestawy pomocy rozwojowych, edukacyjnych oraz zabawek,     kt鏎e ciekawi i rozwijaj dzieci璚e umiej皻noci

Ponadto :

           Przedszkole realizuje program edukacyjno - dydaktyczno -

           wychowawczy, dostosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,

           zgodnie z rozporz鉅zeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o

           podstaw programow wychowania przedszkolnego.

* (Rozporz鉅zenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 roku poz. 18, Dz.U. Nr 2 z 2002r.).

 

         Celem naszej pracy jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, 

         zgodnie z jego wrodzonym potencja貫m i mo磧iwociami, w relacjach

         ze wiatem przyrodniczym, spo貫cznym i kulturowym.

         Poprzez polisensoryczne oddzia造wanie na dziecko pomagamy mu harmonijnie

         si rozwija, wykorzystuj鉍 ukryty potencja.

 

Pragniemy ukszta速owa w dzieciach:

-  pozytywny obraz w豉snego ja

- samodzielno i uniezale積ienie od os鏏 doros造ch

- poczucie przynale積oci do rodziny, grupy, regionu, kraju

- znajomo i rozumienie wartoci uniwersalnych

- p璠 do zdobywania dowiadcze, zdobywania wiedzy, umiej皻noci

- umiej皻no wyra瘸nia siebie i w豉snych emocji poprzez dzia豉nia tw鏎cze

- sk這nno do rozwijania zdolnoci zgodnie z zainteresowaniami

Program wychowania zawiera si w szeciu obszarach:

 • To jestem ja

 • Ja i moja rodzina

 • Ja i moje przedszkole

 • Ja i wiat przyrody

 • Ja i wiat spo貫czny

 • Ja i wiat kultury

Wszystkie obszary obejmuj nast瘼uj鉍e p豉szczyzny

umiej皻noci :

 • umiej皻noci zmys這we

 • umiej皻noci ruchowe

 • umiej皻noci intelektualne

 • umiej皻noci interpersonalne

 • umiej皻noci tw鏎cze

 •  umiej皻noci emocjonalne

 • umiej皻noci spo貫czne

 • umiej皻noci etyczno-moralne

powr鏒...