Za這瞠nia metody Ruchu Rozwijaj鉍ego Weroniki Sherborne  

          

Nie zawsze zdajemy sobie spraw z tego , jak wa積y jest ruch , jego rola w przyrodzie . Bez ruchu nie by這by istnienia . Ruch towarzyszy 篡ciu cz這wieka od narodzin do mierci , ujawniaj鉍 si w r騜nych formach jego aktywnoci . Jest to ruch zwi頊any z 篡ciem codziennym i zaspokajaniem r騜nych potrzeb , ruch wykonywany w uprawianym zawodzie , ruch za pomoc , kt鏎ego cz這wiek wyra瘸 swe emocje ,  jak te ruch , kt鏎y s逝篡 nawi頊ywaniu kontakt闚  i komunikowaniu si z otoczeniem . J瞛yk ruchu , lub inaczej j瞛yk cia豉 stanowi oko這 70 % komunikacji interpersonalnej porozumiewania si ludzi mi璠zy sob."                                                                                                        

Nazwa Ruch Rozwijaj鉍y wyra瘸 g堯wn ide metody, czyli pos逝giwanie si ruchem, jako narz璠ziem wspomagania ca這ciowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz stymulowania jego naturalnego, prawid這wego rozwoju. System 獞icze w tej metodzie wywodzi si z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z doros造mi, z r闚ienikiem a tak瞠 grup. Czym jest owa metoda? Nic tak dobrze nie zobrazuje definicji jak udzia w aktywnych 獞iczeniach. Metoda nawi頊uje do wczesnodzieci璚ego dowiadczenia cz這wieka, wykorzystuj鉍 dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i spo貫czne do rozszerzenia samowiadomoci. J瞛ykiem w tej metodzie jest j瞛yk ruchu, j瞛yk cia豉. Werbalny dialog mo瞠 by tu ograniczony do  minimum.

Podstawowe za這瞠nia w tej metodzie, to rozwijanie ruchem trzech aspekt闚:

1. wiadomoci w豉snego cia豉 i usprawniania ruchowego,

2. wiadomoci przestrzeni i dzia豉nia w niej,

3. dzielenia przestrzeni z innymi ludmi i nawi頊ywania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Cele i za這瞠nia metody:

-wyzwala pozytywne odczucie w kontakcie z druga osob

- wyzwala swobod zachowa i naturalno

- daje okazj do roz豉dowania skumulowanej energii

- daje mo磧iwo pokonywania w豉snych zahamowa i blokad, wynikaj鉍ych i  pojawiaj鉍ych si w negatywnych relacjach z ludmi

- daje rado , zadowolenie.

- pozwala rozwija i  kszta速owa w dziecku takie cechy jak: zaanga穎wanie , zaufanie , otwarto na drug osob , 篡czliwo

- Daje mo磧iwo zaspokojenia w豉snych potrzeb.

- Daje pewno siebie.

- Daje mo磧iwo poczucia si w innej roli ni na co dzie.

- Zbli瘸 do siebie uczestnik闚 zaj耩.

- Daje rado z dzia豉nia w grupie

- Przyjemno dawania innym radoci.

- Daje okazj do wspomnie, przypomnienia sobie zdarze z dzieci雟twa.

- Daje okazj do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej.

- Daje poczucie partnerstwa.

- Mo磧iwo odczuwania przyjemnych dozna p造n鉍ych z w豉snego cia豉.

 

Bibliografia:

Weronika Sherborne Ruch rozwijaj鉍y dla dzieci PWN ; Warszawa 1997

Bogdanowicz Marta, Kasica Alicja Ruch Rozwijaj鉍y Dla Wszystkich * Efektywno Metody Weroniki Sherborne ; Warszawa 2003

powr鏒..

"Jeli szukamy

 istoty czystej dalekiej od wymylonych wczeniej

pogl鉅闚 filozoficznych

 i nie zapl靖anej w polityczne

 ideologie, mo瞠my ten nieskazitelny

byt odnale

      w  dziecku. --         

                            Maria

Montessori

przedszkole warszawa

wawer ma造 odkrywca