Młodszy wiek przedszkolny, określa dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat

  • Mała Motoryka… - czyli partie drobnych mięśni, a przez to także koordynacja wzrokowo-ruchowa nie jest jeszcze całkiem rozwinięta. Jednak jest to najlepszy czas na doskonalenie jej i ćwiczenie. Przy zamkniętych oczach maluch dotknie nosa, w chodzie stawia nogi  na przemian, zeskakuje, podskakuje, biega… Właśnie teraz chętniej zeskoczy ze schodka, siłuje się ze stołkiem i mierzy z kałużą … potrafi nabrać wody w złączone dłonie, buduje, konstruuje. Rysuje proste formy – na razie jest to  „bazgrota dziecięca”, ale tylko trening czyni mistrza. W tym momencie wyróżnić już można supełki i zygzaki, wszelkiego rodzaju spirale, linie. Wszystkie rysunki mają swoje nazwy, są biwiem odzwierciedleniem otaczającego nas świata – przedstawiają zwierzęta, najbliższych, sprzęty domowe, zabawki, stany pogody … a także wytwory dziecięcej wyobraźni. Dziecko nie odzwierciedla jeszcze figur i  symetrii, to  znaczy, że operuje jeszcze na konkretach i tylko ta drogą powinniśmy docierać do  jego wyobraźni. Warto proponować dzieciom rysowanie na dużych powierzchniach, typu tablica, papier czy chodnik. Twoje dziecko jak nic bardziej, potrzebuje teraz ruchu. Ruch to swoboda i wybory, ruch to zabawa i praca. Ruch, to prawidłowy rozwój. Duże przestrzenie pozwalają ja ruch. Teraz nastał czas na zmagania z plasteliną i innymi materiałami plastycznymi. Jeśli próby malowania i rysowania nie były proponowane, umiejętność prawidłowego trzymania kredki nie pojawi się sama w siebie. Dziecko uczy się przez działanie, naśladownictwo i ćwiczenia. Przygotowywanie do chwytu pensetkowego – do tego najlepsze są miękkie woskowe, ale grube w średnicy kredki, które wymuszą chwyt palcami. Sprawność i precyzja jest już coraz bardziej widoczna .

  • Procesy poznawcze... Dziecko trzyletnie postrzega i odbiera świat całościowo w sposób ogólnikowy. Wyróżnia już cechy, nie wartościuje natomiast i  ma kłopot w odróżnieniu tych istotnych od mało ważnych. Obserwując sytuacje nazywa osoby, przedmioty, proste czynności… Jest w stanie rozróżniać wielkości, nazywać pojęcia. Układać obraz z niewielu elementów. Dzieci  w tym wieku posiadają chłonność wiedzy i pęd do poznawania. W sposób nieświadomy przyswajają elementy wiedzy. Uwielbiają doświadczenia i eksperymenty, dlatego widowiskowe otoczenie je porusza .

  • Wyobraźnia … Jeszcze mimowolna, odtwórcza – dlatego przenosi fikcję jako element własnej biografii, przyjmuje role w zabawach, odtwarza zaobserwowane sytuacje. Odbiera nastroje i gesty najbliższych, jest niesamowicie empatyczne. To czas chłonięcia bajek i opowiadań, które są źródłem jego wewnętrznych przeżyć. Stąd obawa o niewłaściwe sceny oglądane w życiu i bajce.

  • Uwaga … Pamięć … Konstrukty Myślowe… Jeszcze mimowolna, zależna od autentycznego zainteresowania, mało podzielna, w związku z tym nie powinno się operować na wielu konkretach jednocześnie . Skupienie zazwyczaj trwa do  15 minut , stąd wszelkie zajęcia dydaktyczne w środowiskach wychowawczych nie powinny przekraczać tego  czasu, zwracając szczególną uwagę na potrzebę przemienności  form. Pamięć mimowolna, mechaniczna, nie potrzebująca świadomej uwagi ani rozumienia. To doskonały czas na ćwiczenie pamięci, ćwiczenie uwagi i koncentracji. Dziecko nie uczy się , ponieważ jest inteligentne . Dziecko jest inteligentne , ponieważ się uczy. Pojawiają się przejawy myślenia magicznego: animizm , ożywianie przedmiotów martwych, nadawanie im cech właściwych osobie ludzkiej np. miś jest zmęczony, zabawki

                

 

 

  

 

 

 

 

Trzyletni Filip lepi "ciastolinowe" kształty i pracuje ze szmerowymi pojemnikami.

Powrót..

"Jeśli szukamy

 istoty czystej dalekiej od wymyślonych wcześniej

poglądów filozoficznych

 i nie zaplątanej

w polityczne

 ideologie,

możemy ten nieskazitelny

byt odnaleźć

      w  dziecku.” --         

Maria

Montessori

przedszkole warszawa

 mały odkrywca