Dzieci w starszym wieku przedszkolnym … czyli 5, 6 - 7-latki

- pod koniec tego okresu dziecko powinno osiągnąć Gotowość Szkolną.

 • Rozwój ruchowy … 5-6 latek całkiem dobrze radzi sobie z utrzymaniem równowagi. Stoi kilka chwil na palcach, potrafi chodzić na piętach. Chętnie biega, ma skoordynowane ruchy, przeskakuje na jednej nodze prosty odcinek.  Biegnie po chodach do góry bez trzymania się poręczy, wykonuje elementarne ćwiczenia gimnastyczne i sportowe.

 • Mała Motoryka… Trafia piłką na odległość ok. 1m, wrzuca piłeczkę do kosza z 1,5 metra, zawiązuje sprawnie proste węzełki, rozwiązuje. Budowle z klocków są już trójwymiarowe, bramy, fortece, tunele, myśli coraz bardziej przestrzennie.  Rysunki są jeszcze w postaci schematów prostych, ludzie to często głowonogi , ale dzieci dostrzegają już schemat ciała, wciąż błędy w zwierciadlanym ułożeniem rysunków w przestrzeni. Odzwierciedli już figury prostokątne, krzyżowe, proste figury wpisane. Wycina proste kształty. 

 • Spostrzeganie…. Dziecko w tym wieku składa już rozcięty po przekątnej prostokąt, dobiera rozcięte kilkuelementowe obrazki w całość. Po demonstracji złoży chusteczkę z kwadratu z trójkąt. Nazywa podstawowe kolory, potrafi wyodrębnić pierwszą głoskę w wyrazie.

 • Wyobraźnia … Uwaga … Pamięć … Jeszcze mimowolna, odtwórcza – dlatego przenosi fikcję jako element własnej biografii, przyjmuje role w zabawach, odtwarza zaobserwowane sytuacje. Przypomina sobie , zapamiętuje trzy kolejne polecenia następujące po sobie. Powtarza szereg kilku cyfr i zdania kilkunasto sylabowe, przypomina sobie przedmioty po upływie półgodzinnego czasu. Pamięta już drogę do  przedszkola, do domu, jeżeli jest dosyć krótka, jednorazowe silne przeżycia, do  których wraca. 

 • Konstrukty Myślowe… Porównuje, definiuje nazwy przedmiotów wyodrębniając ich cechy konkretne, zewnętrzne (budowa) lub funkcję. Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, próbuje uzasadniać swoje decyzje, udowadniać racje. Wykrywa niedorzeczności na obrazkach. Zadaje wiele pytań, oczekuje odpowiedzi, zgłębia interesujące je tematy. Występuje animizm, antropomorfizm i artyficjalizm. Przy rozwiązywaniu zadań dominuje metoda prób i błędów, zalicza kilka przedmiotów. Orientuje się z jakiego materiału są wykonane przedmioty codziennego użytku.

  Mowa… Wypowiedzi dotyczą nie tylko aktualnej sytuacji, ale przeszłości i przyszłości. Posiada słownik około 2000 wyrazów. Przyswaja sobie i stosuje formy grzecznościowe, powoli stosuje deklinacji i koniugacji.  Często tworzy neologizmy, wymowa w tym wieku nie jest jeszcze w pełni prawidłowa, może występować seplenienie, nieukształtowane wymawianie głoski „r” , jednak w tym wieku warto skonsultować poprawność wymowy dziecka ze specjalistą.

 • Dojrzałość emocjonalna dziecka 3,4 letniego… Zmniejsza się ilość przeżyć lękowych u dziecka, bywa dosyć impulsywne, niezrównoważone, może bywać agresywne, egocentryczne. Tutaj pojawiaj się tez więcej konfliktów. W tym wieku jest już pożądany kontakt w rówieśnikami, bawi się w grupach 2-5 osób przez dłuższy czas. Chętnie bierze udział w grach z elementem współzawodnictwa. Potrafi zrozumieć ideę rezygnacji z własnej przyjemności, ale nie koniecznie musi tego chcieć. Przestrzega normy narzucone z zewnątrz, nie traktuje ich jako własnych. W tym wieku dziecko już całkiem przystosowuje się do życia w społeczności przedszkolnej. To także ostatni dzwonek, aby zacząć przygotowywać malca do podjęcia obowiązku szkolnego. W polskich normach oświatowych dzieci mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie do szkoły, czyli tak zwaną „zerówkę”. Zerówka jest realizowana w szkołach oraz przedszkolach.

 • Samodzielność… Dziecko cztero, pięcioletnie jest już samodzielne w samoobsłudze. Samo ubiera się , rozbiera, myje, je… Sprząta, potrafi pamiętać i zrozumieć ideę obowiązku, odpowiedzialności. Wymaga jednak zachęty, mobilizacji i kontroli. Sukces, czyli pozytywna motywacja pobudza je do działania.  To wiek, w którym rodzic i wychowawca cieszy się ogromnym autorytetem, dlatego nie można przecenić wartości tego wieku rozwojowego. Należy jedynie mądrze go wykorzystać i towarzyszyć dziecku w odkrywaniu otaczającego go świata.

   

   

   

                     Kuba  pracuje  z "Alfabetem szorstkim"  

     

  Powrót..

Gotowość

Szkolna

- czym jest?

 

"Dziecko

od chwili

urodzenie musi samodzielnie

pokonać długą

i trudna drogę własnego

          rozwoju"         

                            Maria

Montessori

 

przedszkole warszawa

wawer mały odkrywca