Przesypywanie

 

Pedagogika Marii Montessori, odnosi się do   doświadczeń    dziecka. Praktyczne zajęcia dnia codziennego dotyczą fizyczno - psychicznych    potrzeb dzieci. Wykorzystują ciekawośćdziecka, potrzebę ruchu, potrzebę manipulacji i doświadczania.

 

Ćwiczenia takie uczą prawidłowej relacji dziecka z otaczającym je światem. Uczą tego, że każda rzecz ma swoje przeznaczenie, ma swoje stałe miejsce,    oraz swój sposób działania. Te banalne na pozór informacje, dostarczają    dziecku podstawowych informacji o tym, jak sobie radzić w życiu, jak być    samodzielnym i stawać się niezależnym od osób dorosłych.

Psychologia rozwojowa dziecka wyznacza nam kierunek i kolejność   pracy z różnymi sferami. Małe dziecko potrzebuje pracować nad    prawidłową postawą, doskonalić dużą i małą motorykę, ćwiczyć równowagę,    koordynację i sprawność    swojego ciała.

    

Dlatego w Montessoriańskim Świecie najpierw proponuje się wszelkie    zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne. Dbanie o własne ciało,    czyli czynności samoobsługowe. Dbanie o najbliższe otoczenie, a więc    pielęgnacja zabawek, roślin, zwierząt, osobistych przedmiotów. Aż w końcu   dbanie o  prawidłowe relacje z osobami, czyli formy grzecznościowe, rytuały   związane z posiłkami, spaniem, harmonogramem dnia.

To wszystko pozwala Maluchowi stawać się coraz bardziej samodzielnym,   niezależnym od opiekuńczych rodziców, jednym słowem rozwija malca.

 

* Przelewanie, przesypywanie, manipulowanie, dopasowywanie...

* Czynności samoobsługowe - Ramki samoobsługowe, Mycie rąk ...

* Dbanie o najbliższe otoczenie, opieka nad zwierzętami...

* Lekcje wdzięku ...rozwijanie prawidłowych relacji z innymi

 

 

powrót...

 

Kiedy dziecko

 było małe, wystarczyło

 zawołać je po imieniu, by się odwróciło.

Teraz właśnie

 to musi dojść

 do niego.

 Dlatego nie wystarczy go zagadnąć, trzeba obudzić w nim zainteresowanie.

                        

Maria

 Montessori

 przedszkole warszawa

wawer